Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zawarcie umowy ramowej na zakup sprzętu teleinformatycznego

sprawa nr 24/>PU/2017/MT

Tytuł –  Zawarcie umowy ramowej na zakup sprzętu teleinformatycznego

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-09-13

Data publikacji do 2017-10-23

Termin składania ofert 2017-10-23

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30213000-5, 32523000-5

Metadane

Data publikacji 13.09.2017
Data modyfikacji 13.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry