Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa pistoletów o kalibrze 9x19 mm

sprawa nr 40/>PU/2017/TCz

Tytuł – Dostawa pistoletów o kalibrze 9x19 mm 

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-10-20

Data publikacji do 2017-10-30

Termin składania ofert 2017-10-30

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  35321100-1

Metadane

Data publikacji 20.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry