Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

zakup stacji zarządzających

sprawa nr 43/>PU/2017/MT

Tytuł –  Zakup stacji zarządzających

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-10-23

Data publikacji do 2017-11-06

Termin składania ofert 2017-11-10

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)   30211500-6

Metadane

Data publikacji 23.10.2017
Data modyfikacji 10.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry