Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Świadczenie usług pocztowych

sprawa nr 4/USS/2017/MT

Tytuł – Świadczenie usług pocztowych

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2017-11-24

Data publikacji do 2017-12-04

Termin składania ofert 2018-01-09

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  64110000-0

Metadane

Data publikacji 24.11.2017
Data modyfikacji 03.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry