Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup urządzeń sieciowych

sprawa nr 6/>PU/2018/EMi

Tytuł –  zakup urządzeń sieciowych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-03-05

Data publikacji do 2018-03-13

Termin składania ofert 2018-03-13

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  32420000-3

Metadane

Data publikacji 05.03.2018
Data modyfikacji 05.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry