Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa i montaż zewnętrznej, drewnianej stolarki drzwiowej w budynkach OSK CBA w Lucieniu

sprawa nr 7/>PU/2018/TCz

Tytuł –   Dostawa i montaż zewnętrznej, drewnianej stolarki drzwiowej w budynkach OSK CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-03-12

Data publikacji do 2018-03-27

Termin składania ofert 2017-03-27

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45421000-4

Metadane

Data publikacji 12.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry