Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Termomodernizacja budynku Delegatury CBA w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4 D

sprawa nr 15/>PU/2018/TCz

Tytuł –   Termomodernizacja budynku Delegatury CBA w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 4 D

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Termin składania ofert 2018-04-09

1. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45443000-4, 45410000-4, 45311200-2

Metadane

Data publikacji 09.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry