Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa sprzętu komputerowego

sprawa nr 11/>PU/2018/EMi

Tytuł –  Dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-03-30

Data publikacji do 2018-05-09

Termin składania ofert 2018-05-09

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  30213300-8, 31213100-6

Metadane

Data publikacji 30.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry