Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zawarcie umowy ramowej na zakup monitorów klasy TEMPEST

nr sprawy 22/>PU/2018/MT

Tytuł –   Zawarcie umowy ramowej na zakup monitorów klasy TEMPEST

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-05-23

Data publikacji do 2018-06-06

Termin składania ofert 2017-06-06

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30231300-0

Metadane

Data publikacji 23.05.2018
Data modyfikacji 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry