Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa artykułów biurowych

sprawa nr 30/>PU/2018/TCz

Tytuł –   Dostawa artykułów biurowych.

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-05-22

Data publikacji do 2018-05-30

Termin składania ofert do 2018-05-30

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30190000-7

Metadane

Data publikacji 22.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry