Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Serwis samochodów służbowych – miasto Gdańsk

Postępowanie nr 26/>PU/2018/KK

Tytuł –  Serwis samochodów służbowych – miasta Białystok, Gdańsk, Poznań i Szczecin

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Rodzaj zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-05-25

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załączniku

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50110000-9

Metadane

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry