Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup sprzetu serwerowego

nr sprawy 23/>PU/2018/MT

Tytuł –   Zakup sprzętu serwerowego

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-05-26

Data publikacji do 2018-07-04

Termin składania ofert 2017-07-04

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2

Metadane

Data publikacji 26.05.2018
Data modyfikacji 27.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry