Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Umowa ramowa na zakup tuszy do drukarek atramentowych, tonerów do drukarek laserowych oraz materiałów eksploatacyjnych

postępowanie nr 41/>PU/2018/TCz

Tytuł –  Umowa ramowa na zakup tuszy do drukarek atramentowych, tonerów do drukarek laserowych oraz materiałów eksploatacyjnych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-07-31

Data publikacji do 2018-09-05

Termin składania ofert 2018-09-05

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30125110-5, 30192300-4, 30124300-7, 30192112-9, 30124000-4

Metadane

Data publikacji 31.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry