Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Umowa ramowa na zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych

Sprawa nr 43/>PU/2018/TCz

Tytuł –  Umowa ramowa na zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-08-10

Data publikacji do 2018-09-19

Termin składania ofert 2018-09-19

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30234000-8, 30237200-1, 30237400-3,32342000-2 32420000-3

Metadane

Data publikacji 10.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry