Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa oprogramowania na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania EnCase Forensic

nr sprawy 56/>PU/2018/MT

Tytuł –  Dostawa oprogramowania na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania EnCase Forensic

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy

Tryb zamówienia - zmówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-09-28

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8

Metadane

Data publikacji 28.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry