Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Umowa ramowa na zakup sprzętu teleinformatycznego

Postępowanie nr 54/>PU/2018/KK

Tytuł –  Umowa ramowa na zakup sprzętu teleinformatycznego

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-10-05

Data publikacji do 2018-11-13

Termin składania ofert do 2018-11-13

1. Pełna treść ogłoszenia  i SIWZ została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji 01.10.2018
Data modyfikacji 17.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry