Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup oprogramowania GIS w ramach budowy systemu SIPA

postępowanie nr 65/>PU/2018/TCz

Tytuł –  Zakup oprogramowania GIS w ramach budowy systemu SIPA

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-10-15

Data publikacji do 2018-11-21

Termin składania ofert 2018-11-21

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 48000000-8, 72000000-5

Metadane

Data publikacji 15.10.2018
Data modyfikacji 29.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry