Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa cyfrowych nośników danych

postępowanie nr 62/>PU/2018/MT

Tytuł –  Dostawa cyfrowych nośników danych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-10-16

Data publikacji do 2018-11-22

Termin składania ofert 2018-11-22

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30234100-9, 30234500-3

Metadane

Data publikacji 16.10.2018
Data modyfikacji 03.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry