Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa artykułów biurowych

postępowanie nr 61/>PU/2018/TCz

Tytuł –  Dostawa artykułów biurowych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-10-18

Data publikacji do 2018-10-26

Termin składania ofert 2018-10-26

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30190000-7

Metadane

Data publikacji 18.10.2018
Data modyfikacji 18.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry