Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup sprzętu komputerowego

sprawa nr 70/>PU/2018/JC

Tytuł – Zakup sprzętu komputerowego

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-10-23

Data publikacji do 2018-11-05

Termin składania ofert 2017-11-05

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30213000-5

Metadane

Data publikacji 23.10.2018
Data modyfikacji 05.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Julita Choińska
do góry