Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zawarcie umowy ramowej na zakup zasilaczy awaryjnych UPS

sprawa nr 71/>PU/2018/TCz

Tytuł –  Zawarcie umowy ramowej na zakup zasilaczy awaryjnych USP

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2018-10-23

Data publikacji do 2018-11-07

Termin składania ofert 2018-11-07

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 31682500-5

Metadane

Data publikacji 23.10.2018
Data modyfikacji 30.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry