Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Świadczenie usług monitoringu mediów, w tym prasy, radia i telewizji dla CBA

postępowanie nr 4/>PU/2019/EMi

Tytuł –  Świadczenie usług monitoringu mediów, w tym prasy, radia i telewizji dla CBA

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-01-28

Data publikacji do 2019-02-06

Termin składania ofert 2019-02-06

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 64216200-5

Metadane

Data publikacji 28.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry