Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup energii elektrycznej do nieruchomości CBA w Katowicach i w Rzeszowie

postępowanie nr 6/>PU/2019/EMi

Tytuł –  zakup energii elektrycznej do nieruchomości CBA w Katowicach i w Rzeszowie

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-01-29

Data publikacji do 2019-02-07

Termin składania ofert 2019-02-07

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 09300000-2

Metadane

Data publikacji 29.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry