Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa pistoletów o kalibrze 9x19 mm wraz z magazynkiem

Postępowanie nr 12/>PU/2019/MT

Tytuł –  Dostawa pistoletów o kalibrze 9x19 mm wraz z magazynkiem

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-03-13

Data publikacji do 2019-04-16

Termin składania ofert do 2019-04-16

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Smart PZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

1. Pełna treść ogłoszenia  i SIWZ została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35321100-1

Metadane

Data publikacji 13.03.2019
Data modyfikacji 13.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry