Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz inwestorskiej dla potrzeb wykonania robót budowlanych w budynkach Centralnego Biura Antykorupcyjnego położonych w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie możliwości nadbudowy kondygnacji w budynkach nr 1 i 3

sprawa nr 24/>PU/2019/EMi

Tytuł – Opracowanie dokumentacji projektowej oraz inwestorskiej dla potrzeb wykonania robót budowlanych w budynkach Centralnego Biura Antykorupcyjnego położonych w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie możliwości nadbudowy kondygnacji w budynkach nr 1 i 3.  

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 30-04-2019

Data publikacji do 24-05-2019

Termin składania wniosków 24-05-2019

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba 

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona na PlatformiePZP

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71251000-2

Metadane

Data publikacji 30.04.2019
Data modyfikacji 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry