Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie 2 dźwigów do przewozu osób wraz z demontażem istniejących dźwigów osobowych oraz serwisem gwarancyjnym w budynku nr 5 CBA w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34

sprawa nr 22/>PU/2019/TCz

Tytuł – Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie 2 dźwigów do przewozu osób wraz z demontażem istniejących dźwigów osobowych oraz serwisem gwarancyjnym w budynku nr 5 CBA w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34 

Przedmiot zamówienia - roboty budowlane

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 06-05-2019

Data publikacji do 07-06-2019

Termin składania ofert 07-06-2019

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba 

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71320000-7, 42416100-6, 45313100-5, 50750000-7, 45000000-7, 45310000-32

Metadane

Data publikacji 06.05.2019
Data modyfikacji 22.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry