Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, routerów, tabletów i kart SIM

sprawa nr 34/>PU/2019/TCz

Tytuł –  Zakup usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, routerów, tabletów i kart SIM

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-06-13

Data publikacji do 2019-07-24

Termin składania ofert 2019-07-24

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 13.06.2019
Data modyfikacji 17.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry