Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa artykułów biurowych

postępowanie nr 35/>PU/2019/MT

Tytuł –  dostawa artykułów biurowych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-06-14

Data publikacji do 2019-06-26

Termin składania ofert 2019-06-26

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30190000-7

Metadane

Data publikacji 14.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry