Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Świadczenie usług pocztowych

postępowanie nr 4/USS/2019/TCz

Tytuł –  Świadczenie usług pocztowych

Rodzaj zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy Pzp

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-07-22

Data publikacji do 2019-07-30

Termin składania ofert do 2019-08-01

1. Pełna treść ogłoszenia w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0

Metadane

Data publikacji 22.07.2019
Data modyfikacji 29.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry