Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Usługa konserwacji oraz napraw Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń w obiektach CBA w siedzibie Delegatury CBA przy ul. Rodakowskiego 6 we Wrocławiu. Przedmiotowe postępowanie stanowi ponowną publikację zamówienia na zasadach art. 131j ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp.

3/OBR/2019/KK

Tytuł – Usługa konserwacji oraz napraw Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń w obiektach CBA

Przedmiot zamówienia - Usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-08-13

Data publikacji do 2019-08-23

Termin składania wniosków:  2019-08-23

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50610000-4

Metadane

Data publikacji 13.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruczek
do góry