Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz inwestorskiej dla potrzeb wykonania robót budowlanych w budynkach Centralnego Biura Antykorupcyjnego położonych w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

postępowanie nr 49/>PU/2019/EMi

Tytuł – Opracowanie dokumentacji projektowej oraz inwestorskiej dla potrzeb wykonania robót budowlanych w budynkach Centralnego Biura Antykorupcyjnego położonych w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 19-08-2019

Data publikacji do 3-09-2019

Termin składania wniosków 3-09-2019

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba 

1. Pełna treść ogłoszenia i SIWZ  została zamieszczona na PlatformiePZP

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71251000-2

Metadane

Data publikacji 19.08.2019
Data modyfikacji 22.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry