Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup usług telefonii ruchomej

postępowanie nr 52/>PU/2019/TCz

Tytuł –  Zakup usług telefonii ruchomej

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-08-22

Data publikacji do 2019-09-02

Termin składania ofert 2019-09-02

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 64210000-1

Metadane

Data publikacji 22.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry