Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zawarcie umowy ramowej na zakup telefonów komórkowych, tabletów, modemów i routerów

sprawa nr 55/>PU/2019/TCz

Tytuł – Zawarcie umowy ramowej na zakup telefonów komórkowych, tabletów, modemów i routerów

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-09-10

Data publikacji do 2019-10-11

Termin składania ofert do 2019-10-11

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Smart PZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32260000-3, 3250000-0

Metadane

Data publikacji 10.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry