Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości CBA położonej we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 4

postępowanie nr 58/PU/2019/EMi

Tytuł –  Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości CBA położonej we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 4

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-09-20

Data publikacji do 2019-09-30

Termin składania ofert 2019-09-30

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 09121000-3

Metadane

Data publikacji 20.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry