Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 4D

postępowanie nr 68/>PU/2019/EMi

Tytuł –  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ulicy  Żołnierskiej 4D

Przedmiot zamówienia - robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-10-09

Data publikacji do 2019-10-18

Termin składania ofert 2019-10-18

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45210000-2, 45330000-9, 45311000-0.

Metadane

Data publikacji 09.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry