Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa serwerów plików NAS oraz dysków twardych typu Enterprise (klasa serwerowa)

sprawa nr 70/>PU/2019/TCz

Tytuł - Dostawa serwerów plików NAS oraz dysków twardych typu Enterprise (klasa serwerowa)

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 15-10-2019

Data publikacji do 15-11-2019

Termin składania ofert: 15-11-2019, godz.: 10:30

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Smart PZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233100-2, 30234100-9

Metadane

Data publikacji 15.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry