Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup mebli biurowych

postępowanie nr 78/>PU/2019/MT

Tytuł –  Zakup mebli biurowych

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-11-18

Data publikacji do 2019-11-26

Termin składania ofert do 2019-11-26

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 39130000-2

Metadane

Data publikacji 18.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry