Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup foteli obrotowych i krzeseł konferencyjnych

postępowanie nr 84/>PU/2019/MT

Tytuł –  Zakup foteli obrotowych i krzeseł konferencyjnych

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2019-12-03

Data publikacji do 2019-12-03

Termin składania ofert do 2019-12-11

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 39113000-7

Metadane

Data publikacji 03.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
do góry