Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w okresie do końca 2021 roku lub do wyczerpania środków

sprawa nr 80/>PU/2019/TCz

Tytuł - Zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w okresie do końca 2021 roku lub do wyczerpania środków

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - licytacja elektroniczna

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 05-12-2019

Data publikacji do 13-12-2019

Termin składania wniosków: 13-12-2019, godz.: 10:30

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Smart PZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50300000-8

Metadane

Data publikacji 05.12.2019
Data modyfikacji 05.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry