Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Sukcesywna dostawa nabiału na potrzeby Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu

Sprawa nr 5/>PU/2020/EJ

 

Tytuł –  Sukcesywna dostawa nabiału na potrzeby OSK CBA w Lucieniu

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-01-16

Data publikacji do 2020-01-24

Termin składania ofert 2020-01-24

1. Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w załącznikach.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 15500000-3.

Metadane

Data publikacji 16.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Julita Choińska
do góry