Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w okresie do końca 2021 roku

sprawa nr 24/>PU/2020/TCz

Tytuł –   Zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w okresie do końca 2021 roku

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-05-05

Data publikacji do 2020-05-13

Termin składania ofert 2020-05-13

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 05.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry