Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa wkładów balistycznych, kamizelek kuloodpornych kamuflowanych, kamizelek kuloodpornych zewnętrznych

sprawa nr 25/>PU/2020/TCz

Tytuł –   Dostawa wkładów balistycznych, kamizelek kuloodpornych kamuflowanych, kamizelek kuloodpornych zewnętrznych

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-05-06

Data publikacji do 2020-05-14

Termin składania ofert 2020-05-14

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 06.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czerwiński
do góry