Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej oceny stanu technicznego spękań elewacji budynku biurowego przy ul. Rzgowskiej 34/36 w Łodzi wraz z instalacją i odczytem z mierników rozwarcia rys

postępowanie nr 30/>PU/2020/EMi

Tytuł –  Wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej oceny stanu technicznego spękań elewacji budynku biurowego przy ul. Rzgowskiej 34/36 w Łodzi wraz z instalacją i odczytem z mierników rozwarcia rys

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-05-21

Data publikacji do 2020-06-01

Termin składania ofert 2020-06-01

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71312088-8

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 21.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry