Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu oraz bramek do wykrywania metali w obiektach Centralnego Biura Antykorupcyjnego

postępowanie nr 32/>PU/2020/MT

Tytuł –  Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń rentgenowskich do prześwietlania bagażu oraz bramek do wykrywania metali w obiektach Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-05-26

Data publikacji do 2020-06-09

Termin składania ofert do 2020-06-09

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Smart PZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):38581000-1, 35124000-9

Metadane

Data publikacji 26.05.2020
Data modyfikacji 04.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tobar
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tobar
do góry