Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania z informatyki śledczej

postępowanie nr 31/>PU/2020/EMi

Tytuł –  Przedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania z informatyki śledczej

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-05-27

Data publikacji do 2020-06-05

Termin składania ofert 2020-06-05

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 72000000-5, 48000000-8

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 27.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry