Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej robót budowlanych dotyczących budynku siedziby Delegatury CBA w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 34/36

postępowanie nr 35/>PU/2020/EMi

Tytuł –  Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej robót budowlanych dotyczących budynku siedziby Delegatury CBA  w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 34/36

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-06-01

Data publikacji do 2020-06-18

Termin składania ofert 2020-06-18

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71000000-8, 71200000-0, 71250000-5, 71240000-2, 71220000-6, 71221000-3

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 01.06.2020
Data modyfikacji 09.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Miros
do góry