Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa amunicji oraz granatów

postępowanie nr 34/>PU/2020/EJ

Tytuł –  Dostawa amunicji oraz granatów

Przedmiot zamówienia - dostawy

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-06-02

Data publikacji do 2020-07-13

Termin składania ofert do 2020-07-13

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Smart PZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35330000-6

Metadane

Data publikacji 02.06.2020
Data modyfikacji 25.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Jakubczuk
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Jakubczuk
do góry