Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości CBA położonej we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 4, w okresie od dnia 01.01.2021 r. na czas nieoznaczony

nr sprawy 36/>PU/2020/EJ

Przedmiot zamówienia - usługa

Rodzaj ogłoszenia -  ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie

1. Pełna treść ogłoszenia  została zamieszczona w załącznikach

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65300000-6

Metadane

Data publikacji 03.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Jakubczuk
do góry