Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót w branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, przy realizacji zadania polegającego na przebudowie obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34

postępowanie nr 39/>PU/2020/EJ

Przedmiot zamówienia - usługi

Rodzaj ogłoszenia -  ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-07-13

Data publikacji do 2020-07-23

Termin składania wniosków do 2020-07-23

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Smart PZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 09.07.2020
Data modyfikacji 20.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Jakubczuk
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Jakubczuk
do góry