Nawigacja

Ogłoszenia o zamówieniach

Sukcesywna dostawa części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz innych produktów do obsługi serwisowej służbowych samochodów w 2020 i 2021 roku.

postępowanie nr 41/>PU/2020/EMi

Tytuł –  sukcesywna dostawa części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz innych produktów do obsługi serwisowej służbowych samochodów w 2020 i 2021 roku,.

Przedmiot zamówienia - dostawa

Rodzaj ogłoszenia - ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony

Ogłaszający: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Województwo Mazowieckie

Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

Data publikacji od 2020-07-21

Data publikacji do 2020-08-06

Termin składania wniosków 2020-08-06

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71312088-8

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cba

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Metadane

Data publikacji 21.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Miros
do góry